مدیریت امور پردیسهای استان تهران

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
تقدیر وزیر آموزش و پرورش:

از فعالیت های یادگیری الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان استان تهران
        string(163) "تقدیر وزیر آموزش و پرورش:

از فعالیت های یادگیری الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان استان تهران"
        
تقدیر وزیر آموزش و پرورش:

از فعالیت های یادگیری الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان استان تهران

به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا که منجر به تعطیلی دانشگاه ها شد. به همت مدیریت امور پردیس های استان ...

برگزاری جلسه پژوهشی در سامانه LMS

برگزاری جلسه شورای پژوهشی استان تهران در فضای مجازی
        string(160) "برگزاری جلسه پژوهشی در سامانه LMS

برگزاری جلسه شورای پژوهشی استان تهران در فضای مجازی 
"
        
برگزاری جلسه پژوهشی در سامانه LMS

برگزاری جلسه شورای پژوهشی استان تهران در فضای مجازی

برگزاری جلسه شورای پژوهشی استان تهران  در فضای مجازی  سی و دومین جلسه شورای پژوهشی استان  تهران روز ...