مدیریت امور پردیسهای استان تهران

معرفی همکاران

شماره های مجموعه

88408877

88409180

88418079

88447949

86022624

88446099

86022676

86022628

 

داخلی

 

316

دفتر مدیریت استان - جناب آقای دکتر علی بلاغی

حوزه ریاست

157

امور برون سازمانی آقای عباس علیپور

125

هوشمند سازی و فناوری آقای مهندس کاظمی

157

روابط عمومی آقای حمید امامی

127

دفتر مسئول نهاد حجت الاسلام علی نامدار

نهاد رهبری

128

کارشناس دفتر نهاد آقای احمد قارلقی

162

مدیر اجرایی دفتر - آقای سهراب رحیمی

134

رئیس اداره حراست حجت الاسلام عیسی اردلان

حراست

116-135

کارشناس حراست

160

نظارت و ارزیابی سرکار خانم کریم زاده

حوزه نظارت، ارزیابی و بالندگی

160

بالندگی سرکار خانم علی اصغری

102

دفتر معاونت سرکار خانم دکتر ممیزی

معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی

111

رئیس اداره منابع انسانی آقای صمیمی مقدم زواره

107

کارشناس منابع انسانی سرکار خانم احمدی

110

کارشناس دبیرخانه

130

رئیس اداره برنامه و بودجه جناب آقای حمیدرضا ورمزیاری

103

رسیدگی آقای محمدیانی

306

کارشناس تسجیل اسناد

112

کارشناس دریافت پرداخت و بیمه خانم حسن زاده

106

امین اموال آقای صمد محمودی

165

کسورات دانشجویی آقای اکبر حاجیلو

101

کارپردازی آقای مجید داوری نسب

145

انبار آقای علی خیری

149

بایگانی 

163

امور دانشجویی سرکار خانم پارسا

161

کارشناس امور دانشجویی - آقای لطف الله بهرو

164

دفتر معاونت سرکار خانم دکتر نادری

معاونت آموزشی، فرهنگی و پژوهشی

159

رئیس اداره فرهنگی آقای رضا چاوشی

148

کارشناس فرهنگی-

108

کارشناس مسئول آموزش – آقای ابوالفضل کباری

166

کارشناس آموزش 

113

کارشناس آموزش

167

کارشناس پژوهش سرکار خانم مهدوی

 


نظرات کاربران