مدیریت امور پردیسهای استان تهران

درباره مدیریت امور پردیس استان تهران

سرپرست مدیریت امور پردیس های استان تهران: دکتر پرویز انصاری راد

معاونت ها:

معاون توسعه ومنابع : دکتر داریوش شرفی

معاون آموزشی پژوهشی فرهنگی: دکتر تهمینه بازگیر

تلفن:   86022628-86022676-86022624-88446099-88409180-88418079-88447949-88408077

فاکس:    88460490

نشانی: خ شریعتی انتهای خ معلم


نظرات کاربران