مدیریت امور پردیسهای استان تهران

مدیریت امور پردیس های استان تهران برگزار می کند

برگزاری کارگاه سواد اطلاعاتی در کلاس درس

برگزار کارگاه سواد اطلاعاتی در کلاس درس

ویژه اعضای هیأت علمی 

با اعطای گواهی ضمن خدمت به مدت چهار ساعت

برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید

 

https://tehran.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=2794

 


نظرات کاربران