مدیریت امور پردیسهای استان تهران

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اعلام شد: راهنمای انجام فعالیت های پژوهشی
        string(142) "از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اعلام شد: راهنمای انجام فعالیت های پژوهشی"
        

از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اعلام شد: راهنمای انجام فعالیت های پژوهشی

 راهنمای انجام فعالیت های پژوهشی به تناسب انواع فعالیت ها و بر اساس شیوه نامه های ابلاغی و تفاهم نامه ...

حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با نیازهای پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
        string(162) "حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با نیازهای پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری"
        

حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با نیازهای پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

 نامه هایی در خصوص حمایت از پایان نامه های دانشجویان مرتبط با نیازهای پژوهشی پژوهشگاه از سوی ریاست محترم ...