مدیریت امور پردیسهای استان تهران

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
برگزاری نشست واکاوی امکانهای بالقوه نظریه یادگیری تحولی برای توسعه حرفه ای معلمان ایرانی
        string(164) "برگزاری نشست واکاوی امکانهای بالقوه نظریه یادگیری تحولی برای توسعه حرفه ای معلمان ایرانی"
        

برگزاری نشست واکاوی امکانهای بالقوه نظریه یادگیری تحولی برای توسعه حرفه ای معلمان ایرانی

انجمن مطالعات برنامه درسی با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی سومین نشست گروه پ تر بیت معلم با عنوان واکاوی ...