مدیریت امور پردیسهای استان تهران

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
دستور العمل اجرای فرصتهای بالندگی توسط معاونتها، مدیریتهای استانی و پردیسها
        string(140) "دستور العمل اجرای فرصتهای بالندگی توسط معاونتها، مدیریتهای استانی و پردیسها"
        

دستور العمل اجرای فرصتهای بالندگی توسط معاونتها، مدیریتهای استانی و پردیسها

مقدمه  این دستور العمل بیان کننده رویه های اجرایی برگزاری دوره های آموزشی در معاونت ها، مدیریت های لایه ...