مدیریت امور پردیسهای استان تهران

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
حضور دانشجویان پردیس شهید چمران، شهدای مکه و شهید مفتح در چهارمین روز جشنواره فیلم رشد
        string(157) "حضور دانشجویان پردیس شهید چمران، شهدای مکه و شهید مفتح در چهارمین روز جشنواره فیلم رشد"
        

حضور دانشجویان پردیس شهید چمران، شهدای مکه و شهید مفتح در چهارمین روز جشنواره فیلم رشد

  جشنواره فیلم رشد با حضور بیش از 200 نفر از دانشجویان دانشجویان پردیس شهید چمران، شهدای مکه و شهید مفتحدر ...