مدیریت امور پردیسهای استان تهران

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
جلسه نقد و ارزیابی کتاب راهنمای کارورزی دانشجویان تربیت معلم

جلسه نقد و ارزیابی کتاب
        string(159) "جلسه نقد و ارزیابی کتاب راهنمای کارورزی دانشجویان تربیت معلم

جلسه نقد و ارزیابی کتاب "
        
جلسه نقد و ارزیابی کتاب راهنمای کارورزی دانشجویان تربیت معلم

جلسه نقد و ارزیابی کتاب

با توجه به ضرورت نقد و ارزیابی تازه های نشر دانشگاه و ارتقای کیفی این آثار، جلسه نقد و ارزیابی کتاب   ...

معرفی کتاب
        string(19) "معرفی کتاب"
        

معرفی کتاب

آشنایی با منابع و روش های تحقیق در آموزش زبان و ادبیات فارسی کتاب " آشنایی با منابع و روش های تحقیق در آموزش ...