مدیریت امور پردیسهای استان تهران

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
واحد نظارت و ارزیابی 

کارگاه آموزشی تبیین مدیریت راهبردی رهنامه ۴۰ ماده ای
        string(139) "واحد نظارت و ارزیابی 

کارگاه آموزشی تبیین مدیریت راهبردی رهنامه ۴۰ ماده ای "
        
واحد نظارت و ارزیابی

کارگاه آموزشی تبیین مدیریت راهبردی رهنامه ۴۰ ماده ای

روز یکشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه سال 98 کارگاه آموزشی تبیین مدیریت راهبردی رهنامه ۴۰ ماده ای با حضور همکاران و ...