مدیریت امور پردیسهای استان تهران

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حضور استاندار تهران برگزار شد:

جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان استان تهران
        string(146) "با حضور استاندار تهران برگزار شد:

جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان استان تهران"
        
با حضور استاندار تهران برگزار شد:

جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان استان تهران

جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان استان تهران با حضور دکتر محسنی بندپی استاندار تهران، دکتر علی بلاغی سرپرست ...

بازدید 

بازدید کارشناسان حوزه نظارت و ارزیابی استان تهران از پردیس زینبیه
        string(138) "بازدید 

بازدید کارشناسان حوزه نظارت و ارزیابی استان تهران از پردیس زینبیه "
        
بازدید

بازدید کارشناسان حوزه نظارت و ارزیابی استان تهران از پردیس زینبیه

بازدید کارشناسان حوزه نظارت و ارزیابی استان تهران از پردیس زینبیه در روز شنبه مورخ98/10/7.کارشناسان نظارت در این ...

 دوره کارگاه پیشنهاده نویسی 

دوره کارگاه پیشنهاده نویسی ویژه اعضای هیات علمی
        string(143) " دوره کارگاه پیشنهاده نویسی 

دوره کارگاه پیشنهاده نویسی ویژه اعضای هیات علمی"
        
دوره کارگاه پیشنهاده نویسی

دوره کارگاه پیشنهاده نویسی ویژه اعضای هیات علمی

دوره کارگاه پیشنهاده نویسی ویژه اعضای هیات علمی از تاریخ 98/9/2 تا 98/9/3 به میزبانی پردیس نسیبه تهران برگزارمی ...